Światowe dziedzictwo UNESCO

Zabytki Saksonii rangi światowej

Aż dwa saksońskie obiekty wyróżnione zostały tytułem dziedzictwa światowego UNESCO: Park Mużakowski/Muskauer Park w Bad Muskau przy polsko-niemieckiej granicy i Region Górniczy Erzgebirge/Krušnohoří. Chociaż obydwa miejsca bardzo się od siebie różnią – delikatna sztuka krajobrazu tu, twarde i surowe górnictwo tam – to obydwa w równej mierze potwierdzają status Saksonii, jako najpopularniejszego celu podróży kulturowych w Niemczech. Łączy ich coś jeszcze: rozciągają się poza granice kraju, symbolizując więź z sąsiednimi regionami, znajdującymi się w Polsce i w Czechach. Cała reszta zależy teraz już tylko od was: które miejsce będzie celem waszej kolejnej podróży?

W myśl wytycznych konwencji UNESCO

„Część obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z uwagi na swoje nadzwyczajne znaczenie, musi być objęta ochroną i uznana za część składową dziedzictwa światowego, należącego do całej ludzkości.”
Preambuła do wytycznych Konwencji Dziedzictwa Światowego, 1972

Światowe dziedzictwo – co to właściwie jest?

Lista dziedzictwa światowego UNESCO obejmuje obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego na całym świecie, które podlegają wspólnej ochronie. Lista służy prezentacji, w zrównoważonym stopniu dla wszystkich kultur, najważniejszych świadectw kultury oraz odzwierciedleniu różnorodności dziedzictwa kulturowego i bogactwa dziedzictwa naturalnego na wszystkich kontynentach. Tytuł dziedzictwa światowego UNESCO to największe wyróżnienie, jakie obiekt kultury może otrzymać.

Dziedzictwo światowe w liczbach:

51

miejsc dziedzictwa światowego znajduje się w Niemczech

21

państw wchodzi w skład Komitetu UNESCO

2004

to rok przyznania tytułu dziedzictwa światowego Parkowi Mużakowskiemu

2019

to rok przyznania tytułu dziedzictwa światowego Regionowi Górniczemu Erzgebirge/Krušnohoří